Zajęcia dodatkowe

W roku szkolnym 2018/2019 prowadzone będą zajęcia dodatkowe dla uczniów szkoły podstawowej i oddziału gimnazjalnego: koła zainteresowań, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

zajęcia dodatkowe:

kółko teatralne (I.  Krasuska) - środa - godz. 14.20

programowanie dla najmłodszych (H. Rosińska) - poniedziałek - godz. 12.30 - 13.20

robotyka od IV kl. (H. Rosińska) - poniedziałek - godz. 13.30 - 15.00

robotyka kl. I-II  (H. Rosińska) - środa - godz. 11.30 - 13.00

robotyka kl. III-IV (H. Rosińska) - środa - godz. 13.30 - 15.00

kółko ortograficzne (W. Zalewska) - poniedziałek godz. 12.40

kólko plastyczne (I. Żmudzin) - poniedziałek godz.13.35

kółko matematyczne (A. Bogaj) - środa godz.13.35

matematyka kl. VIII (A. Nojszewska) - piątek  godz.13.35

kółko ortograficzne (B.Florowska) - piątek godz. 12.40

zajęcia ortograficzne (B. Florowska) - czwartek godz. 11.35

zajęcia z jęz. angielskiego kl. V-VIII (R. Świętochowska-Lejman) - środa godz. 14.30

kółko przyrodnicze "Młodzi odkrywcy" kl. IV  (K. Czyżewska) - piątki godz. 7.45 - co dwa tygodnie

Szkolne Koło Ligii Ochrony Przyrody (K. Czyżewska) - poniedziałki  godz. 13.35 - 15.05 - raz w miesiącu

kółko chemiczne dla kl. VII (K. Czyżewska) - wtorek godz. 14.30 - raz w miesiącu

zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego:

z historii, geografii, wos-u (K.  Olesiewicz) - wtorek godz. 14.30

z języka polskiego (I. Krasuska) - poniedziałek godz. 9.35 (zajęcia odbywają się w ramach godzin programowych)

z chemii i biologii (K. Czyżewska) - czwartki godz. 13.35 - co dwa tygodnie

zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:

język polski kl. V a i Vb  (I.  Krasuska) -poniedziałek - godz. 7.45

język polski kl. VIII  (M.  Popławska) - piątek - godz. 7.45

matematyka kl. kl. Va i Vb (A.Bogaj) - czwartek - godz. 13.35

matematyka kl. VI (A. Bogaj) - środa - godz. 13.35

matematyka kl. VII (A. Nojszewska) - środa - godz. 14.20

matematyka kl. VIII (A. Nojszewska) - środa - godz. 14.20

matematyka kl III gimn. (A. Nojszewska) - środa - godz. 13.35

zajęcia korekcyjno-komensacyjne:

kl.V a - (I. Krasuska) piątek - godz. 13.35

kl.V b - (I. Krasuska) piątek - godz. 14.30

kl. VI - (H. Rosińska) piątek - godz. 7.45

kl. VII - (p. I. Krasuska) wtorek - godz. 7.45

kl. VIII - gr. I (H. Rosińska) - wtorek - godz. 14.30

kl. VIII - gr. II (H. Rosińska) - czwartek - godz. 14.30

kl. III gimn. - (I. Krasuska) - środa godz. 14.30