Wymagania na poszczególne oceny 2018/2019

Informacje zapisane w plikach pdf 

biologia kl. V

biologia kl. VII

biologia kl. VIII

biologia kl. III gimn.

chemia kl. VII

chemia kl. VIII

chemia kl. III gimn.

edukacja wczesnoszkolna kl. I-III

edukacja dla bezpieczeństwa kl. VIII

edukacja dla bezpieczeństwa kl. III gimn.

etyka kl. VIII

fizyka kl. VII

fizyka kl. VIII

fizyka kl. III gimn.

geografia kl. V

geografia kl. VII

geografia kl. III gimn.

historia kl. IV

historia kl. V

historia kl. VI

historia kl. VII

historia kl. VIII

historia kl. III gimn.

informatyka kl. V

informatyka kl. VIII

informatyka kl. III gimn.

język angielski kl. I-III

język angielski kl. IV

język angielski kl. Va

język angielski kl. Vb 

język angielski kl. VI

język angielski kl. VII

język angielski kl. VIII

język angielski kl. III gimn.

język polski kl. IV

język polski kl. V

język polski kl. VI

język polski kl. VII

język polski kl. VIII

język polski kl. III gimn. 

język rosyjski kl. VII

język rosyjski kl. VIII

 język rosyjski kl. III gimn.

matematyka kl. IV

matematyka kl. V

matematyka kl. VI

matematyka kl. VII

matematyka kl. VIII

matematyka kl. III gimn.

muzyka kl. Va

muzyka kl. IV, Vb-VIII

plastyka kl. Va

plastyka kl. IV, Vb-VII

przyroda kl. IV

przyroda kl. VI

religia kl. I

religia kl. II

religia kl. III

religia kl. IV

religia kl. V

religia kl. VI

religia kl. III gimn.

technika kl. IV

technika kl. V

technika kl. VI

wiedza o społeczeństwie kl. VIII

wiedza o społeczeństwie kl. III gimn.

wychowanie fizyczne kl. IV-VIII i III gimn.

zajęcia komputerowe kl. IV

zajęcia komputerowe kl. V

zajęcia komputerowe kl. VI

zajęcia komputerowe kl. VII