Bezpiecznie podczas wakacji w Pustelniku – po wakacjach też!

Zespół Szkół w Pustelniku w czerwcu 2013 roku przystąpił do Ogólnopolskiej Akcji „Bezpieczne wakacje.pl 2013”, zorganizowanej przez Fundację Bezpieczne Wakacje z siedzibą w Szczecinie, przy współudziale Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego.

Akcja trwała od 1 czerwca do 30 września 2013 roku, a jej koordynowania podjęła się p. Katarzyna Olesiewicz. Celem tego przedsięwzięcia było zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci oraz młodzież poprzez promowanie bezpiecznych zachowań we współpracy z instytucjami realizującymi funkcje publiczne oraz za pomocą Internetu i innych mediów.

W Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum w Pustelniku w czerwcu 2013 roku, podczas spotkań z wychowawcami klas, zostały przeprowadzone wśród dzieci i młodzieży pogadanki na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa. Najmłodsi uczniowie z zerówki oraz klas I – III szkoły podstawowej przypomnieli sobie oraz utrwalili najważniejsze zasady bezpiecznego zachowania na drodze, przechodzenia przez ulicę, rozpoznawania podstawowych znaków drogowych oraz nauczyli się dostrzegać niebezpieczeństwa wynikające z zabaw w nieodpowiednim miejscu. Starsi, z klas IV – VI, dowiedzieli się, jakie są zasady bezpiecznej podróży publicznymi środkami transportu, przypomnieli sobie podstawowe numery telefonów alarmowych oraz sposób, w jaki powinni przekazywać wezwanie służbom ratunkowym. Gimnazjaliści zostali zapoznani ze sposobami podejmowania bezpiecznych zachowań podczas letniego wypoczynku, sposobami szybkiego reagowania na zagrożenia, utrwalili sobie prospołeczne postawy oraz pogłębiali w sobie stopień zaufania do przedstawicieli służb bezpieczeństwa: Policji, Straży Pożarnej i Pogot

Tuż przed wakacjami najmłodsi otrzymali ulotki informacyjne z kolorowymi tekstami i ilustracjami związanymi z zachowaniem bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku w górach, nad morzem, w domu oraz w podróży. Gimnazjaliści na podstawie informacji umieszczonych na stronie internetowej Akcji: www.bezpiecznewakacje.pl przygotowali gazetkę na szkolnym korytarzu, gdzie w graficznej postaci przypomnieli wszystkim o zasadach spędzenia bezpiecznych wakacji zróżnicowanych pod względem formy i miejsca.

Organizatorzy Akcji na stronie internetowej zaproponowali również współpracę pomiędzy szkołami i innymi instytucjami, promującymi bezpieczne zachowania, głównie Policją i Strażą Pożarną. Szkoła w Pustelniku nawiązała współpracę z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim. W dniu 18 września 2013 roku w Pustelniku gościliśmy strażaków z Mińska Mazowieckiego, którzy w bardzo ciekawy i przystępny sposób opowiedzieli dzieciom oraz młodzieży o trudnej pracy strażaka, o zasadach bezpieczeństwa w różnych życiowych sytuacjach, sposobach reagowania i odpowiednim powiadomieniu służb, gdy jesteśmy świadkami wypadku oraz telefonach alarmowych. Jednak najciekawszym punktem programu okazała się prezentacja na boisku szkolnym strażackiego wozu bojowego, jego pełnego wyposażenia i dźwięku syreny strażackiej.

Dopełnieniem uczestnictwa w Akcji jest udział uczniów szkoły podstawowej w Konkursie Plastycznym pt.: „Moje bezpieczne wakacje 2013”.

Myślę, że udział w Akcji był trafnym pomysłem. Dzięki ciekawym scenariuszom zajęć, kolorowym ulotkom i plakatom oraz zdobywaniu wiedzy w praktyce i w bezpośrednim spotkaniu z pracownikami Straży Pożarnej dzieci i młodzież z Pustelnika byli i będą jeszcze bardziej bezpieczni we współczesnym świecie, pełnym różnorakich niebezpieczeństw. Czekamy już na drugą edycję Akcji i planujemy aktywnie włączyć się po raz kolejny w przedsięwzięcia zaproponowane przez Organizatorów.

 Szkolny koordynator: Katarzyna Olesiewicz

Zobacz galerię