Zwrot podręczników

 

ZASADY ZWROTU PODRĘCZNIKÓW

1. Wypożyczone podręczniki przynoszą uczniowie lub ich rodzice do szkolnej stołówki.

2. Do stołówki wchodzimy pojedynczo z zakrytymi ustami i nosem.

3. Podręczniki zwracamy w podanych terminach:

 

Klasa II – poniedziałek 22 czerwca 2020 r. od 9.00 do 11.30 – przynoszą rodzice, co 5 minut każda kolejna osoba z listy

Klasa III – poniedziałek 22 czerwca 2020 r. od 11.30 do 13.00 – przynoszą rodzice, co 5 minut każda kolejna osoba z listy

Klasa V – wtorek 23 czerwca 2020 r. od 8.00 do 10.00 – przynoszą rodzice lub uczniowie, co 5 minut każda kolejna osoba z listy

Klasa VIa – wtorek 23 czerwca 2020 r. od 10.00 do 11.40 – przynoszą rodzice lub uczniowie, co 5 minut każda kolejna osoba z listy

Klasa VIb – wtorek 23 czerwca 2020 r. od 11.45 do 13.30 – przynoszą rodzice lub uczniowie, co 5 minut każda kolejna osoba z listy

Uczniowie z klas I, IV i VII zwrócą podręczniki we wrześniu

4. Podręczniki do klas V i VI mają być ułożone w następującej kolejności:

  • $1.      Matematyka - na górze
  • $2.      Informatyka
  • $3.      Biologia
  • $4.      Geografia
  • $5.      J. polski – gramatyka i ortografia
  • $6.      J. polski – literatura i kultura
  • $7.      Historia
  • $8.      J. angielski

 5. Podręczniki pakujemy w torbę foliową, na której w sposób widoczny umieszczamy dane ucznia zwracającego podręczniki: nazwisko, imię i klasa, niżej można podać nazwisko i imię ucznia, któremu we wrześniu ten komplet ma być wypożyczony.

6. Rodzice, którzy mają dzieci w różnych klasach, mogą przynieść rzazem wszystkie podręczniki.