Procedury przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty 2020

Prosimy o zapoznanie się z procedurami przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2020 r.

Procedury przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 2020