Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla kl. I-III

Informujemy, że od 25 maja 2020 r. organizujemy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci rodzców pracujących z klas I-III. Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 25 7575679 lub 798 546 500.