Procedury bezpieczeństwa

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące pracowników, rodziców i dzieci z oddziału przedszkolnego.

 

1.  Dezynfekcja i częste mycie rąk

2. Zachowanie bezpiecznej odległości i dystansowanie się.

3. Dzieci przebywają w jednej sali z jednym nauczycielem.

4. Pomieszczenia wietrzy się co godzinę.

5. Dzieci pod nadzorem nauczyciela mogą korzystać z boiska szkolnego.

6. W szkole jedno z pomieszczeń przeznacza się na izolatorium.

7.Dzieci obowiązuje zakaz przynoszenia zabawek.

8. Z opieki mogą korzystać tylko dzieci zdrowe.

9. Do placówki nie można posłać dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę.

10. Obowiązują dotychczasowe przepisy dotyczące płatności za wyżywienie i pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym.