Ważne!

Zgodnie z decyzją MEN nauczanie na odległość zostało przedłużone do 24 maja 2020 r. Jednocześnie MEN poinformowało o nowym terminie egzaminu ósmoklasisty, który odbędzie się w dn.16-18 czerwca 2020 r.