Komunikat w sprawie zmiany terminu egzaminów

Szanowni Państwo,

 uprzejmie informujemy, że w związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych, a także przesunięciem terminu egzaminów zmienione zostały przepisy dotyczące m.in. harmonogramu egzaminów, rekrutacji, zadań dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz zespołów egzaminacyjnych. Dziś (10 kwietnia 2020 r.) Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

Rozporządzenie MEN z 10.04.2020 r.

Kuratorium Oświaty w  Warszawie

Al. Jerozolimskie 32

00-024 Warszawa