Obiady - płatność za październik 2019 r.

W paździeniku 2019 r. płatność za obiady wynosi 55 zł, za podwieczorek 44 zł. Płatność należy uregulować do 10.10.2019 r. u intendenta szkoły lub wpłacając wymaganą  kwotę  na konto.