STRAJK - informacja dla rodziców

Prosimy o zapoznanie się z informacją dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk. 

Informacja dla rodziców