Paka dla celestyniaka!

Paka dla celestyniaka! - trwa akcja Szkolnej Ligii Ochrony Przyrody. 

Paka dla celestyniaka!