Egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty 2019

Poniżej zamieszczamy ważne informacje o egzaminie gimnazjalnym i egzaminie ósmoklasisty.

Egzamin gimnazjalny

Egzamin ósmoklasisty