Zwariowane wtorki

Samorząd Uczniowski w Pustelniku rozpoczyna akcję Zwariowane wtorki W kazdy trzeci wtorek miesiąca zadbamy o to, by pojawił się  element wybrany przez Radę S.U. Już 18 listopada 2019 r. przynosimy pluszaki. Klasa, z której najwięcej osób przyniesie pluszaka, zdobędzie 10 punktów; klasa, która w ciągu roku zdobędzie najwięcej punktów, otrzyma nagrodę.