12 listopada - dzień wolny

12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy zgodnie z Ustawą z dn. 7 listopada 2018 r . o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.