Dzień Edukacji Narodowej 2019

14 października 2019 r. (poniedziałek) Dzień Edukacji Narodowej to dzień wolny od zajęć lekcyjnych (art. 74 Karty Nauczyciela)