31 października 2016 r.

31 października 2016 r. jest dniem wolnym od zajęć. Uczniowie przychodzą do szkoły 2 listopada 2016 r. (środa).