Lista osób przyjętych do oddziału przedszkolnego 2016/2017

Poniżej zamieszczamy listę dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego w roku 20016/2017.

Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego