Dopalacze - zagrożenie dla naszych dzieci

W związku z nasileniem się problematyki związanej z rozpowszechnieniam substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy zachęcamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii Ministerstwa Zdrowia.

W ostatnim czasie zarejestrowano bardzo dużo przypadków zatrucia dopalaczami. W okresie wakacyjnym do szpitali trafiło kilkadziesiąt osób z ostrym zatruciem organizmu spowodowanym zażyciem dopalaczy. Ich nazwy są różne i zmieniają się szybko, podobnie jak skład tych niebezpiecznych substancji. Producenci dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, mając za nic ludzkie życie. 

Zagrożenie jest ogromne, przed czym przestrzega Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, a także my – nauczyciele Zespołu Szkół w Pustelniku. Prosimy rodziców o zapoznanie się z poniższą ulotką. Przypominamy – NAJWIĘKSZĄ MOC CHRONIĄCĄ MA WSPARCIE, KTÓRE DAJE DZIECKU RODZINA.

 Dopalacze - ulotka

W  poniższym linku znajdziecie Państwo ważne informacje, w tym ulotki przygotowane przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii Ministerstwa Zdrowia. Można je pobrać, klikając na tytuł.

htps://www.ore.edu.pl/aktualnosci-start/108-pracownie-ore/wychowanie-i-profilaktyka-aktualnoci/6254-trujace-dopalacze-jak-z-nimi-walczyc