Byliśmy w Lublinie i na Majdanku

7 maja 2015 r. gimnazjaliści wraz z opiekunami p. R. Gryz i p. I. Krasuską pojechali do Lublina, by przejść szlakiem żydowskim, a następnie odwiedzić miejsce szczególne – obóz koncentracyjny na Majdanku. Celem wyjazdu było zwiedzanie obiektów i upamiętnienie ofiar.

 

Podczas zwiedzania miasta uczniowie mieli okazję dowiedzieć się  o szczegółach osadnictwa żydowskiego, poznać opowieści o bytności Żydów w mieście usytuowanym na wzgórzach oraz odwiedzić Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", który jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jego działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Miejscem szczególnym było Państwowe Muzeum na Majdanku. Powstało w listopadzie 1944 r. na terenie   byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego. Misją muzeum jest pielęgnowanie pamięci i rozwijanie edukacji historycznej o okupacji niemieckiej na Lubelszczyźnie podczas II wojny światowej, a w szczególności poprzez upamiętnianie ofiar, ochronę obiektów oraz udokumentowanie historii obozu koncentracyjnego na Majdanku oraz obozów zagłady w Bełżcu i Sobiborze.

Tradycyjnie uczestnicy odczytali imiona pomordowanych i uczczili ich pamięć chwilą ciszy.