Akademia Czystych Rąk

Uczniowie kl. Ib – podopieczni p. Barbary Florowskiej - wzięli udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym Akademia Czystych Rąk Carex. Jego głównym celem jest przekazanie dzieciom podstawowej wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowia, a także wyrobienie w nich prawidłowych nawyków związanych z higieną rąk. Program jest realizowany pod patronatem Instytutu Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka. Po cyklu zajęć, w których uczniowie wzięli udział, pierwszoklasiści wykonali prace plastyczne nt.: Gdzie były, co robiły Twoje ręce?. Niecierpliwie czekamy na rozstrzygnięcie tego konkursu.