Wyjazd na Pola Mokotowskie

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi w niedzielę 26 kwietnia 2015 r. odbył się wyjazd na festyn na Pola Mokotowskie w Warszawie. Wycieczka była nagrodą dla uczniów z Zespołu Szkół w Pustelniku, którzy przynieśli największą ilość surowców wtórnych w bieżącym roku szkolnym (makulatury, kartridży, baterii). Oprócz osób nagrodzonych mogli w niej uczestniczyć zainteresowani uczniowie (za odpłatnością). Poniżej zamieszczamy listę osób wyjeżdżajacych, część z nich to uczniowie wyróżnieni. 

 

 

LISTA UCZESTNIKÓW WYJAZDU NA POLA MOKOTOWSKIE W WARSZAWIE

 

W DNIU 26 KWIETNIA 2015 R.

 

l.p.

imię i nazwisko

klasa

uwagi

1.

Magdalena Ruta

IV

nagroda za baterie i makulaturę

2.

Magdalena Kania

IV

nagroda za baterie

3.

Franciszek Smoleński

IV

nagroda za baterie

4.

Natalia Jackiewicz

V

nagroda za baterie

5.

Cezary Wieczorek

V

nagroda za baterie

6.

Albert Mielcarz

V

nagroda za baterie

7.

Edyta Calińska

V

nagroda za makulaturę

8.

Katarzyna Lesińska

IV

za odpłatnością

9.

Magdalena Krawczyk

IV

za odpłatnością

10.

Anna Burdal

IV

za odpłatnością

11.

Julia Grabarczyk

V

za odpłatnością

12.

Justyna Buczek

V

za odpłatnością

13.

Izabela Szuba

V

za odpłatnością

14.

Klaudia Ziemnicka

V

za odpłatnością

15.

Radosław Kacprzyk

VI

za odpłatnością

16.

     

17.

     

18.

p. Edyta Marczak

J

opiekun

19.

p. Halina Rosińska

J

opiekun

20.

p. Krystyna Czyżewska

J

opiekun

 

Program wyjazdu na Pola Mokotowskie w dniu 26 kwietnia 2015 r.

 

1.    Godzina 10.00 -  wyjazd z Pustelnika /z przystanku przy kościele/

 

2. W godz. 11.00 – 15.00 udział w festynie:

  vSEKTOR EKSPOZYCJI OZE skupia firmy zajmujące się produkcją bądź dystrybucją energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz instytucje wspierające zastosowanie tych źródeł i promujące racjonalne ich wykorzystanie. Na tych stanowiskach uczestnicy będą mogli zapoznać się z działalnością firm, technologiami, urządzeniami i innowacjami, które wykorzystywane są przy produkcji energii z odnawialnych źródeł energii. Dodatkowym elementem będą wystawy i ekspozycje popularyzujące zasoby odnawialnej energii w Polsce.

 vSEKTOR WYMIANY INFORMACJI skupia instytucje publiczne szczebla samorządowego, instytuty badawcze, muzea, szkoły wyższe, a każde z nich prowadzi szeroką działalność w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska. Prezentacje przygotowane przez te instytucje będą prezentowały przede wszystkim tematykę tegorocznego Dnia Ziemi - "odnawialne źródła energii" oraz "efektywność energetyczną". Uczestnicy będą mogli zapoznać się z działalnością poszczególnych instytucji, zaczerpnąć informacji na temat rozwoju technologii związanych z energią odnawialną, a także przekonać się podczas prowadzonych pokazów i doświadczeń jak w praktyce wygląda produkcja energii z tych źródeł. Dla najmłodszych uczestników przygotowane zostaną warsztaty, konkursy z nagrodami, a także gry i zabawa rodzinne. Prezentacje uzupełnią wystawy, ekspozycje przestrzenne, a także broszury i informatory.

 vSEKTOR WSPÓŁPRACY SPOŁECZNEJ skupia prezentacje ogólnopolskich i lokalnych organizacji pozarządowych - fundacji, stowarzyszeń oraz towarzystw ekologicznych. Naszymi gośćmi będą te organizacje, których działania związane są z promowaniem rzetelnej wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii. Organizacje zaprezentują na swoich stanowiskach swoją działalność, osiągnięcia, zrealizowane z sukcesem projekty, a także aktualny program edukacyjny i ekologiczny. Uczestnicy festynu będą mogli wziąć udział w różnych warsztatach, konkursach i quizach, a także będzie to idealna okazja do wymiany poglądów, doświadczeń i informacji.

 vSEKTOR EKSPOZYCJI PRZYRODNICZYCH

  Prezentacja Lasów Państwowych

  Drzewko od leśników

  Polskie Parki Narodowe

  vSEKTOR EDUKACJI

    Energia Pola - Pole Energii

    Kraina Małych Przyjaciół OZE

   Astronomiczna lekcja o klimacie

   Laboratorium przemian - czyli eksperymenty i pokazy doświadczalne

    Warsztaty eksperymentalne

   Polska Organizacja Turystyczna

vSEKTOR ŚWIADOMEGO KONSUMENTA

  Stół Darów Ziemi

  Punkt konsultacyjny "Świadomy Konsument"

  Alejka Produktów Tradycyjnych i Regionalnych Mazowsza

 

vSEKTOR RECYKLINGU    

  Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.

  Wielka zbiórka Remondis i EKO-PUNKT

 

3. Około godz. 16.00 – powrót do Pustelnika

 

UWAGA! Na Pola Mokotowskie można zabrać zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny i wymienić go na rośliny.

 

Więcej informacji: www.dzienziemi.org.pl

oraz na Facebooku (Dzień Ziemi

https://www.facebook.com/pages/Dzie%C5%84-Ziemi/288056148881?fref=ts)