Egzamin ósmoklasisty

16-18 czerwca 2020 r. uczniowie klasy VIII piszą egzamin ósmoklasisty. Pozostali uczniowie SP w Pustelniku mają dni wolne od zajęć dydaktycznych (kształcenie na odległość) - zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.