Aktywni dla klimatu

W roku szkolnym 2013/2014 pięcioosobowa grupa gimnazjalistów z klasy III, w składzie: Karolina Jakubiak, Julia Kowalczyk, Marlena Rek, Adrianna Smoleńska oraz Kamil Borucki zrealizowali szkolny projekt „Aktywni dla klimatu” w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej dla klimatu pt.: „Zmieniaj nawyki – nie klimat!”, zorganizowanej przez Fundację Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Warszawie.

 

 

Akcja miała na celu upowszechnienie wiedzy na temat zmian klimatycznych i metod przeciwdziałania tym zmianom oraz poszerzenie świadomości społecznej w dziedzinie ekologii. W ramach podjętych działań młodzież zgłębiała wiedzę na temat klimatu, poznała formy ochrony klimatu, podjęła własne działania w tej dziedzinie.

W pierwszym semestrze gimnazjaliści wykonali Ekologiczną Mapę Gminy Stanisławów, na której zostały umieszczone nielegalne wysypiska śmieci (niestety bardzo dużo) oraz przeprowadzili wśród 50 mieszkańców gminy ankietę ekologiczną. Te dwa działania pozwoliły uczniom lepiej zrozumieć zachowania ekologiczne mieszkańców gminy Stanisławów.

Ankieta ekologiczna wśród mieszkańców gminy oraz jej wyniki

1. Czy stara się Pan/Pani oszczędzać wodę w swoim gospodarstwie domowym, poprzez takie działania jak:

a) zbieranie deszczówki – 6%

b) branie prysznica zamiast długiej kąpieli – 41%

c) zakręcanie kranu podczas mycia zębów – 45%

d) inne, jakie: płukanie naczyń w misce, a nie pod bieżącą wodą – 3%

e) nie, nie oszczędzam wody – 5%

2. Czy znane są Panu/Pani klasy energetyczne sprzętów AGD?

a) nie, nie znam – 18%

b) tak, znam – 82%

Czy wie Pan/Pani co oznacza klasa energetyczna A a co D?

a) tak – 55%

b) nie – 45%

3. Proszę podać przybliżoną ilość żarówek energooszczędnych używanych w Pana/Pani gospodarstwie domowym?

42%

4. Proszę podać przybliżoną ilość żarówek zwykłych używanych w Pana/Pani gospodarstwie domowym?

58%

5. Proszę powiedzieć, jakim środkiem transportu jeździ Pan/Pani najczęściej do pracy, szkoły lub na zakupy?

a) samochodem – 52%

b) rowerem – 14%

c) korzystam z transportu publicznego – 25%

  1. innym – 9%

W drugim semestrze odbyła się zbiórka elektrośmieci, koordynowana przez panie: Krystynę Czyżewską, Edytę Marczak i Halinę Rosińską.