Dzień Pamięci Ofiar Holocaustu

Szkolny apel na Dzień Pamięci Ofiar Holocaustu w Pustelniku z udziałem księdza Wojciecha Lemańskiego

27 stycznia 2014 roku w Gimnazjum w Pustelniku koło Stanisławowa odbył się apel poświęcony ofiarom akcji Reinhardt. W pierwszej części uczniowie zaprezentowali relacje więźniów trzech obozów zagłady w Bełżcu, Sobiborze i Treblince, odczytywane zza zasłony, która symbolizować miała granicę oddzielającą normalne postrzeganie świata od doświadczenia tamtej, niewyrażalnej w zwykłych kategoriach poznawczych, rzeczywistości wszechobecnej śmierci.

 Druga część apelu poświęcona była refleksji nad formami oddawania hołdu Pomordowanym w miejscach masowych mordów. Za przewodnika w tej delikatnej materii posłużył ksiądz Wojciech Lemański, który podzielił się z uczniami i nauczycielami swoimi doświadczeniami w odkrywaniu śladów obecności Żydów w przestrzeni lokalnej oraz upamiętnianiu zmarłych w miejscach spoczynku ich prochów.

Tegoroczny apel jest już czwartym z kolei spotkaniem gimnazjalistów z Pustelnika z tematyką Holocaustu i staje się powoli stałym punktem programu wychowawczego szkoły. W poprzednich latach w murach tej szkoły gościli przedstawiciele Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” oraz Sprawiedliwa wśród Narodów Świata. Spotkanie ze świadkami i uczestnikami historii, a także z osobami, których wrażliwość nie pozwala odejść tamtym wydarzeniom w niepamięć, jest z pewnością najlepszą formą kształtowania w młodych ludziach postawy otwartości i akceptacji wobec innego.

Renata Gryz   

Zobacz galerię