Samorząd Uczniowski 2020/2021

 Rada Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej  w Pustelniku 

Przewodnicząca: Julia Buczek kl. VIII

Zastępca:  Igor Reding kl. VIIb

Skarbnik:  Julia Kwiecińska kl. VIII

Sekretarz: Piotr Wieczorek kl. VIII

 

Opiekun: Monika Popławska