Samorząd Uczniowski 2020/2021

 Rada Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej  w Pustelniku 

Przewodniczący:

Zastępca:  

Skarbnik: 

Sekretarz:

 

Opiekunki: