Rada Rodziców 2019/2020

Wpłat można dokonać gotówką w sekretariacie szkoły lub elektronicznie

na konto Stowarzyszenia Wspieranie Rozwoju Dziecka

nr  65 9226 0005 0035 1258 2000 0010 

Wysokość składki wynosi: 40 zł (jedno dziecko), 60 zł (dwoje i więcej dzieci)

Rada Rodziców

przewodniczący: Marek Zgórka 

zastępca: Agnieszka Bąkowska        

skarbnik: Justyna Piwek          

sekretarz: Monika Nadrowska           

 Komisja Rewizyjna

przewodnicząca: Renata Kaim

członek:  Dominik Lesiński            

członek:  Robert Ostrowski     

członek:  

Regulamin Rady Rodziców