Rada Rodziców 2018/2019

Wpłat można dokonać gotówką w sekretariacie szkoły lub elektronicznie

na konto Stowarzyszenia Wspieranie Rozwoju Dziecka

nr  65 9226 0005 0035 1258 2000 0010 

Wysokość składki wynosi: 40 zł (jedno dziecko), 60 zł (dwoje i więcej dzieci)

Rada Rodziców

przewodnicząca: Jolanta Dobosiewicz

zastępca:  Arkadiusz Reding         

skarbnik:  Justyna Piwek        

sekretarz: Monika Nadrowska          

 Komisja Rewizyjna

przewodniczący: Dominik Lesiński

członek: Elżbieta Zagrodzka-Kowalczyk              

członek: Aneta Wieczorek      

członek: Małgorzata Wieczorek 

Regulamin Rady Rodziców