Rada Rodziców 2020/2021

Wpłat można dokonać gotówką w sekretariacie szkoły lub elektronicznie

na konto Stowarzyszenia Wspieranie Rozwoju Dziecka

nr  65 9226 0005 0035 1258 2000 0010 

Wysokość składki wynosi: 40 zł (jedno dziecko), 60 zł (dwoje i więcej dzieci)

Rada Rodziców

przewodnicząca: Jolanta Dobosiewicz

zastępca: Danuta Witowska      

skarbnik: Justyna Piwek        

sekretarz:  Monika Zaperta        

 Komisja Rewizyjna

przewodnicząca: Renata Kaim

członek: Marzena Urbaniak         

członek:  Teresa Cichocka

Regulamin Rady Rodziców