Rada Rodziców 2021/2022

Wpłat można dokonać gotówką w sekretariacie szkoły lub elektronicznie

na konto Stowarzyszenia Wspieranie Rozwoju Dziecka

nr  65 9226 0005 0035 1258 2000 0010 

Wysokość składki wynosi: 40 zł (jedno dziecko), 60 zł (dwoje i więcej dzieci)

Rada Rodziców

przewodnicząca: Monika Bąk-Rokicka

zastępca: Ilona Borucka      

skarbnik: Justyna Piwek        

sekretarz:  Monika Zaperta        

 Komisja Rewizyjna

przewodnicząca: Marta Szczepańska

członkowie: Małgorzata Wieczorek         

                  Arkadiusz Lesiński

Regulamin Rady Rodziców