Projekt "Ponadnarodowa mobilność uczniów"

Wyjazd do Sewilii (Andaluzja, Hiszpania) odbędzie się w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów". 

Projekt - plakat

Informacja o projekcie

Promocja Pustelnik

Regulamin

Karta zgłoszenia

Deklaracja kandydata

Dane do ubezpieczenia

Deklaracja kandydata