Projekt "Ponadnarodowa mobilność uczniów"

Zaplanowany na 18-25 kwietnia 2020 rwyjazd do Sewilli (Hiszpania) zostanie zrealizowany w innym terminie. Wyjazd odbędzie się w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów". Tematyką przewodnią projektu będzie fotografia. Dodatkowo uczniowie będą doskonalić kompetencjie językowe, społeczne, rozumienia i tworzenia informacji. W finale uczestnicy przygotują wystawę zdjęć oraz prezentację multimedialną  będącą reminiscencją pobytu w Hiszpanii. Projekt skierowany jest do uczniów kl. VI-VII.