Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2018

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018

3.

Ferie zimowe

28 stycznia– 10 lutego 2019

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019

5.

Egzamin gimnazjalny

 

 

 

 

 

Egzamin  ósmoklasisty

10 kwietnia 2019

11 kwietnia 2019

12 kwietnia 2019

(dni wolne dla pozostałych uczniów szkoły podstawowej) szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze dla dzieci, które tego potrzebują

 

15 kwietnia 2019 

16 kwietnia 2019 

17 kwietnia 2019 

(dni wolne dla pozostałych uczniów szkoły podstawowej) szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze dla dzieci, które tego potrzebują

6.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych dla Szkoły Podstawowej

02 listopada 2018 

02 maja 2019

7.

Zakończenie roku szkolnego

21 czerwca 2019

8.

Ferie letnie

22 czerwca  – 31 sierpnia 2019