Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

 01 września 2021 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

 23-31 grudnia 2021 r.

3.

Ferie zimowe

31 stycznia-13 lutego 2022 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

14-19 kwietnia 2022 r.

5.

Egzamin  ósmoklasisty

 24, 25, 26 maja 2022 r.

(dni wolne dla uczniów kl. 0-VII szkoły podstawowej) szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze dla dzieci, które tego potrzebują)

6.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych 

14 październikia 2021 r. (dzień wolny od zajęć lekcyjnych art.74 KN)

22 grudnia 2021 r.

02 maja 2022 r.

01 czerwca 2022 r.

17 czerwca 2022

7.

Zakończenie roku szkolnego

24 czerwca 2022 r.

8.

Ferie letnie

25 czerwca - 31 sierpnia  2022 r.