Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

 01 września 2020 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

 23-31 grudnia 2020 r.

3.

Ferie zimowe

04-17 stycznia 2021 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

 01-06 kwietnia 2021 r.

5.

Egzamin  ósmoklasisty

 25, 26, 27 maja 2021 r.

(dni wolne dla uczniów kl. 0-VII szk oły podstawowej) szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze dla dzieci, które tego potrzebują

6.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych 

14 październikia 2020 r. (dzień wolny od zajęć lekcyjnych art.74 KN)

22 grudnia 2020 r.

04 czerwca 2021 r.

7.

Zakończenie roku szkolnego

25 czerwca 2021 r.

8.

Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia  2021 r.