Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

 02 września 2019 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

 23-31 grudnia 2019 r.

3.

Ferie zimowe

 10-23 lutego 2020 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

 09-14 kwietnia 2020 r.

5.

Egzamin  ósmoklasisty

 16-18 czerwca 2020 r.

(dni wolne dla uczniów kl. 0-VII szk oły podstawowej) szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze dla dzieci, które tego potrzebują

6.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych 

14 październikia 2019 r. (dzień wolny od zajęć lekcyjnych art.74 KN)

02 i 03 stycznia 2020 r.

12 czerwca 2020 r.

7.

Zakończenie roku szkolnego

26 czerwca 2020 r.

8.

Ferie letnie

27 czerwca - 31 sierpnia  2020 r.