Grono Pedagogiczne 2019/2020

Lidia Marczak  - dyrektor, wos

Bożenna Kamińska  - wicedyrektor, pedagog

Urszula Balcerowicz  - logopeda

Antonina Bogaj - matematyka

Monika Budzyńska - pomoc nauczyciela

Lidia Chodowicz- edukacja wczesnoszkolna             

Krystyna Czyżewska - przyroda, biologia, chemia, wychowanie do życia w rodzinie, wych. kl. VII

Barbara Florowska - edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. III

Barbara Gadomska - wychowanie przedszkolne, wych. kl. 0a

Renata Gromulska - wychowanie fizyczne

Renata Gryz - język angielski, etyka, wych. kl. V

Zbigniew Jaros - wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

Jadwiga Krajewska-Witczak - język angielski

Iwona Krasuska - język polski, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Edyta Marczak - religia

Anita Nojszewska -  matematyka, fizyka, wych. kl. VIb 

Katarzyna Olesiewicz - historia, geografia, muzyka, plastyka, doradztwo zawodowe, wych. kl. VIa

Monika Popławska - język polski, wych. kl. VIII

Halina Rosińska -  biblioteka, zajęcia rewalidacyjne

Jerzy Sasin - zajęcia techniczne,  informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa

Dobrosława Sobolewska - wychowanie przedszkolne, wych. kl. 0b

Janina Wieczorek - edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. II

Wiesława Zalewska - edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. I

Iwona Żmudzin - język rosyjski, plastyka, muzyka, wych. kl. IV