Grono Pedagogiczne 2018/2019

Lidia Marczak  - dyrektor, wos

Bożenna Kamińska  - wicedyrektor, pedagog

Urszula Balcerowicz  - logopeda

Antonina Bogaj - matematyka

Lidia Chodowicz- edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. I                 

Krystyna Czyżewska - przyroda, biologia, chemia, wychowanie do życia w rodzinie, wych. kl. VI

ks. Dariusz Dębiński - religia

Barbara Florowska - edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. II

Barbara Gadomska - wychowanie przedszkolne, wych. kl. 0

Renata Gromulska - wychowanie fizyczne, wych. kl. VIII

Renata Gryz - język angielski, etyka, wych. kl. IV

Zbigniew Jaros - wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

Iwona Krasuska - język polski, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wych. kl. III gimn.

Edyta Marczak - religia

Anita Nojszewska -  matematyka, fizyka, wych. kl. Vb 

Katarzyna Olesiewicz - historia, geografia, muzyka, plastyka, doradztwo zawodowe, wych. kl. Va

Monika Popławska - język polski, wych. kl. VII

Halina Rosińska -  biblioteka, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Jerzy Sasin - zajęcia techniczne,  informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa

Dobrosława Sobolewska - wychowanie przedszkolne, wych. kl. 0

Renata Świętochowska-Lejman - język angielski

Janina Wieczorek - zajęcia świetlicowe

Wiesława Zalewska - edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. III

Iwona Żmudzin - język rosyjski, plastyka, muzyka,