Zebrania i dni otwarte 2020/2021

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

 

Dni otwarte:

 

29 października 2020 godz. 15.00 – 18.00

 

25 marca 2021 godz. 15.00 – 18.00  odwołany  (możliwość kontaktu z nauczycielami poprzez Librus)

 

Zebrania z rodzicami:

 

 

 

1 – 4 września 2020 –zebrania rodziców z wychowawcami klas

 

 

 

15 września 2020 godz. 18.00 zebranie dyrektora z trójkami klasowymi.  

 

                              

 

12 – 15 stycznia 2021– zebrania rodziców z wychowawcami klas

 

 

 

14 stycznia 2021 godz. 18.00 podsumowanie pracy w pierwszym semestrze - zebranie dyrektora i Rady Rodziców

 

17 – 21 maja 2021– zebrania rodziców z wychowawcami klas

 

21 maja 2021 godz. 18.00 podsumowanie pracy w drugim semestrze, informacja o grożących ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego.